Trọng lượng riêng (tiếng Anh: specific weight) là trọng lượng của một mét khối của một chất. Đơn vị của trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối

Công thức tínhSửa đổi

Trọng lượng riêng của vật được tính bằng trọng lượng chia cho thể tích:

 

Trong đó:

   

 

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi