Trồng trọt là hoạt động của con người nhằm tác động vào đất đai và giống cây trồng để tạo ra sản phẩm trồng trọt khác nhau.

Một nhân viên đang trồng cây
Hệ thống tưới cây tự động

Vai tròSửa đổi

Trồng trọt cung cấp:

Nhiệm vụSửa đổi

Biện phápSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi