Trợ giúp:Chỗ thử

Câu 1: Bệnh/ hội chứng bệnh nào do đột biến số lượng NST gây nên ?

A. Ung thư máu.

B. Bệnh bạch tạng.

C. Hội chứng đao.

D. Hội chứng tiếng mèo gáy.

Trả lời:

  • A sai vì bệnh ung thư máu là bệnh do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - mất 1 đoạn nhỏ ở NST số 21 hoặc vai dài ở NST số 22 gây nên
  • B sai vì bệnh bạch tạng là bệnh do đột biến gen gây nên
  • D sai vì hội chứng tiếng mèo kêu là bệnh do đột biến cấu trúc NST - mất một phần vai ngắn ở NST số 5 gây nên

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hội chứng Đao ở người?

A. Hội chứng Đao do đột biến cấu trúc NST gây nên

B. Hội chứng Đao do đột biến lệch bội thể 1 ở NST số 21.

C. Người bị hội chứng Đao thường thấp bé, má phệ, cổ rụt, khe mắt xếch, lưỡi dày, dị tật tim,… và khoảng 50% bệnh nhân chết trong 5 năm đầu.

D. Hội chứng Đao ít xuất hiện ở những trẻ được sinh ra khi người mẹ đã lớn tuổi.

Trả lời:

  • A sai vì hội chứng Đao do đột biến số lượng NST gây nên
  • B sai vì hội chứng Đao do đột biến lệch bội thể 3 ở NST số 21.
  • D sai vì tuổi mẹ càng cao thì tần số sinh con mắc hội chứng Đao càng lớn

Câu 3: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia là

A. Đột biến mất đoạn.

B. Đột biến đảo đoạn.

C. Đột biến lặp đoạn.

D. Đột biến chuyển đoạn.

Trả lời: Ở đại mạnh có đột biến lặp đoạn làm tăng hoạt tính của enzim amilaza, rất có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia

Câu 4: Ở người, bệnh nào sau đây do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gây ra?

A. Bệnh ung thư máu

B. Bệnh mù màu

C. Bệnh bạch tạng

D. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm

Trả lời: Bệnh mù màu, bệnh bạch tạng, bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm là những bệnh do đột biến gen gây nên

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến NST ở người?

A. Người mắc hội chứng Đao vẫn có khả năng sinh sản bình thường.

B. Đột biến NST xảy ra ở cặp NST số 1 gây hậu quả nghiêm trọng vì NST đó mang nhiều gen.

C. Nếu thừa 1 nhiễm sắc thể ở cặp số 21 thì người đó mắc hội chứng Tơcnơ.

D. Hội chứng tiếng mèo kêu là kết quả của đột biến lặp đoạn trên NST số 5.

Trả lời:

  • A sai vì người bị hội chứng Đao thường vô sinh.
  • C sai vì nếu thừa 1 nhiễm sắc thể ở cặp số 21 thì người đó mắc hội chứng Đao.
  • D sai vì hội chứng tiếng mèo kêu là kết quả của đột biến mất đoạn trên NST số 5.

Câu 6: Bệnh (hội chứng) nào sau đây ở người không phải do đột biến NST gây nên?

A. Hội chứng Claiphento

B. Bệnh ung thư máu

C. Hội chứng Đao

D. Hội chứng suy giảm miễn dịch (AIDS)

Trả lời: Hội chứng suy giảm miễn dịch ở người (AIDS) do virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV) gây ra

Câu 7: Hội chứng Tơcnơ là do đột biến số lượng NST dạng nào sau đây

A. Dạng thể ba

B. Dạng thể ba kép

C. Dạng thể một

D. Dạng thể một kép

Trả lời: Hội chứng Tơcnơ là hội chứng ở nữ giới khuyết một NST giới tính X

Câu 8: Trong nhân tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có số NST là

A. 45

B. 46

C. 47

D. 48

Trả lời: Bộ NST lưỡng bội ở người là 2n=46. Người mắc hội chứng Đao có tới 3 NST 21 nên sẽ có 2n+1=47 NST

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. nên chứng Đao do đột biến gen ở NST thường gây nên

B. Hội chứng Đao do đột biến gen ở NST giới tính gây nên

C. Hội chứng Đao do đột biến lệch bội ở NST thường gây nên

D. Hội chứng Đao do đột biến lệch bội ở NST giới tính gây nên

Trả lời: Hội chứng Đao do đột biến lệch bội dạng thể ba - thừa một NST số 21 (NST thường) gây nên

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Hội chứng Tơcnơ do đột biến gen ở NST thường gây nên

B. Hội chứng Tơcnơ do đột biến gen ở NST giới tính gây nên

C. Hội chứng Tơcnơ do đột biến lệch bội ở NST thường gây nên

D. Hội chứng Tơcnơ do đột biến lệch bội ở NST giới tính gây nên

Trả lời: Hội chứng Tơcnơ do đột biến lệch bội dạng thể một - mất một NST giới tính X gây nên