Trợ giúp:Liên kết

(Đổi hướng từ Trợ giúp:Link)

Bản mẫu:Linking and page manipulation Trang này giải thích cách tạo kết nối wikilink, liên kết interwiki hoặc liên kết web bên ngoài (dưới dạng siêu liên kết) trên Wikipedia, cho phép người đọc truy cập bằng một cú nhấp chuột vào các trang Wikipedia khác, các dự án Wikimedia khác và các trang web bên ngoài.[1]

Một liên kết có nhiều lần xuất hiện (có thể thay đổi) trên trang "neo" và trang "mục tiêu" sở hữu "liên kết ngược" và có thể đếm số liên kết đến nó bằng công cụ WP: What links here.

Để biết danh sách ngắn một số phím tắt cơ bản, hãy xem Wikipedia: Cheatsheet.

Để biết hướng dẫn về cách các liên kết nên được sử dụng trong Wikipedia, hãy xem Wikipedia: Hướng dẫn sử dụng Kiểu/Liên kết.

video hướng dẫn sử dụng kiểu

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ The aliases for the namespace part of the name are recognized in wikilinks and in the parser functions that create URL style links – canonicalurl and fullurl. They are also recognized in the navigation box, and in Search, except for the insource parameter.