Trợ giúp:Tôi đã bị cấm

Điều này có nghĩa là gì?

Cấm là gì?

Cấm là một phương cách được dùng để bảo vệ Wikipedia tránh khỏi việc sử dụng sai trái, hoặc sự sửa đổi vi phạm quy định về soạn thảo. Một khi hết hạn cấm, những lần cấm đó sẽ trở thành lịch sử trừ phi có vấn đề xảy ra. Lệnh cấm có thể áp dụng cho thành viên đã có tài khoản, một địa chỉ IP, hoặc một dải các IP. Một số tính năng tự động sẽ xác định các cách sử dụng chưa bị cấm mà rõ ràng nên bị cấm; điều này có thể nhanh chóng được sửa chữa nếu có sai sót.

Những nguyên nhân thường gặp nhất

  1. Vấn đề với hành vi hoặc chỉnh sửa của bạn tại Wikipedia (dưới bất kỳ tài khoản hoặc địa chỉ IP nào) - Tài khoản của bạn hoặc địa chỉ IP kết nối đến tài khoản đã bị dùng một cách sai trái và có một mối quan hệ liên quan đến chỉnh sửa của bạn. Lý do có thể được nêu trong hộp ở trên.
  2. Vấn đề với tên người dùng của bạn - tên người dùng của bạn không phù hợp và đã bị chặn, bạn cần phải chọn một tên khác trước khi tiếp tục.
  3. Vô tình kích hoạt hệ thống chống phá hoại - Địa chỉ IP của bạn đã được một tài khoản bị cấm khác sử dụng. Hãy hỏi để biết thêm thông tin và/hoặc yêu cầu bỏ cấm. Một Bảo quản viên hoặc checkuser sẽ điều tra và xem xét liệu có khả năng điều này đã xảy ra hay không.

Tôi phải làm gì bây giờ?

  • Nếu hướng dẫn được đưa ra ở trên trong thông báo cấm, hãy làm theo.
  • Nếu bạn có tài khoản, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập. Nếu bạn chưa bao giờ chỉnh sửa trên Wikipedia trước đây và/hoặc không có tài khoản, bạn có thể cần phải tạo một tài khoản nếu muốn chỉnh sửa vì điều này thường sẽ cho phép bạn chỉnh sửa kể cả khi địa chỉ IP của bạn đã bị cấm. Nếu bạn hiện đang bị chặn và không thể tạo tài khoản (kể cả ở nơi khác) trong tương lai gần, hãy xem xét làm theo một số hướng dẫn trong mục Chưa đăng ký? bên dưới phần Thông tin thêm. Nếu những điều đó không giúp được bạn, nên yêu cầu một tài khoản tại Wikipedia:Yêu cầu tạo tài khoản. Yêu cầu bỏ chặn địa chỉ IP của bạn ngay cả khi bạn vô tội thường sẽ không được chấp nhận. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng bạn phải đăng nhập bằng tài khoản để chỉnh sửa. Điều này là cần thiết để ngăn chặn người dùng lạm dụng có mục đích xấu có thể đang sử dụng một địa chỉ IP tương tự giống bạn.
  • Nếu bạn muốn chống án cấm hoặc bạn tin rằng bạn đã bị chặn do nhầm lẫn hay sai sót, vui lòng xem phần sau.

Chống án

Bạn có nhiều cách để chống lại việc cấm hoặc thời hạn cấm: Thứ nhất, nếu bạn là một biên tập viên đã đăng ký và đã xác nhận địa chỉ email hợp lệ, bạn có thể liên lạc bảo quản viên đã cấm thông qua thư điện tử. Tính năng này có thể được gỡ bỏ nếu lạm dụng.

Bị cấm trực tiếp

Hoặc, Chống lại quyết định cấm bằng cách yêu cầu một bảo quản viên khác xem xét lại việc cấm. Để làm như vậy, hãy thêm

{{bỏ cấm|lý do của bạn}}

vào phía cuối của trang thảo luận thành viên của bạn (nơi bạn vẫn có thể sửa đổi khi bị cấm, trừ phi nó cũng bị khóa) để yêu cầu bỏ cấm. Bạn sẽ cần phải đưa ra lý do cho điều này, và việc cấm khi đó sẽ được thảo luận công khai.

Xin chú ý: Xin hãy nhận thức rằng việc lạm dụng quy trình chống án, dùng đi dùng lại bản mẫu bỏ cấm dù đã bị khước từ, tấn công cá nhân, hoặc cư xử bất lịch sự, thường dẫn tới việc khóa luôn trang đó để ngăn chặn việc tiếp tục dùng bản mẫu bỏ cấm.