Thông tin cá nhân

 • Địa chỉ thư điện tử: để thành viên và ban quản trị có thể liên lạc với bạn (không cần thiết).
 • Chữ ký trong thảo luận: giống như chữ ký thường, dùng để chỉ ra một bài viết hay một sửa đổi là của bạn.
Chú ý:
 • không ký trong bài viết, chỉ ký trong các trang thảo luận.
 • viết 3 dấu ~ liền nhau tại nơi muốn ký, hay
 • viết 4 dấu ~ sẽ cho thêm ngày và giờ bên cạnh chữ ký.
 • Chữ ký không có liên kết đến trang cá nhân: bình thường bấm vào chữ ký của bạn sẽ dẫn đến trang giới thiệu về bạn. Nếu không thích thì bấm vào ô vuông trước câu "Chữ ký không có liên kết đến trang cá nhân".
 • Ngôn ngữ giao diện: chọn ngôn ngữ bằng cách bấm vào nút tam giác.

Đổi mật khẩu (nếu thích phải thi hành 3 bước sau)

 • Mật khẩu cũ: Nhập mật khẩu cũ,
 • Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới, và
 • Gõ lại: Nhập lại mật khẩu mới một lần nữa.
 • Nhớ mật khẩu của tôi (cookie): Bấm chọn để lần sau dùng máy này để lên Wikipedia tiếng Việt bạn sẽ được tự động đăng nhập. Chú ý: không nên dùng cách này ở các máy công cộng.

Thư điện tử

 • Không nhận thư điện tử: Bấm chọn để không nhận thư điện tử từ ban quản trị và các thành viên Wikipedia tiếng Việt.

Công thức toán

Tập tin

Kiểu ngày tháng

là thời điểm bạn viết bài sẽ tự động hiện sau chữ kí của bạn

Múi giờ

Kích thước cửa sổ sửa đổi

Thay đổi gần đây và bài phác thảo

Tìm kiếm

Tùy chọn khác