Trợ giúp:Thay đổi gần đây

Trang Thay đổi gần đây cho phép bạn xem những sửa đổi gần nhất được thực hiện trong dự án Wikipedia. Bằng cách sử dụng trang này, các thành viên có thể theo dõi và điểm lại công việc của những thành viên khác, cho phép sửa các lỗi sai và loại trừ phá hoại. Có một liên kết đến trang Thay đổi gần đây ở phía trên cùng hoặc ở thanh bên của mỗi trang. Bạn cũng có thể tạo một liên kết đến trang bằng cú pháp [[Đặc biệt:Thay đổi gần đây]].

Xem trang thay đổi gần đây

Với tùy chọn mặc định, trang thay đổi gần đây sẽ có 50 dòng, mỗi dòng tương ứng với một sửa đổi, giống như thế này:

Đây là ví dụ gồm bốn sửa đổi: đầu tiên là sửa đổi của Trongphu trong bài Văn minh Maya; thứ hai là sửa đổi của một thành viên chưa đăng nhập, vào bài Chiến dịch Bão táp sa mạc; thứ ba là của Phuongcacanh cho bài Ngô Tử; và cuối cùng của DVN01 cho trang Thể loại:Vua nhà Ottoman thế kỉ 16.

Từ trái sang phải:

 • "khác" liên kết đến trang so sánh khác biệt do sửa đổi này tạo ra; không có liên kết này cho các trang mới, hoặc khi di chuyển trang
 • Liên kết "sử" tương ứng với liên kết Lịch sử trang tại trang được sửa: nó không chỉ hiện sửa đổi này mà là tất cả các sửa đổi cũ lẫn mới hơn. Khi di chuyển trang, liên kết sử chỉ đến lịch sử của tựa mới của trang.
 • Chữ n đậm có nghĩa là thành viên đánh dấu sửa đổi đó là "nhỏ". Chỉ có thành viên đã đăng nhập mới có thể đánh dấu sửa đổi nhỏ, để tránh lạm dụng.
 • Chữ M đậm có nghĩa là trang "mới", tức là trước đây chưa tồn tại. Vẫn có thể vừa đánh dấu "nhỏ" lẫn "mới" cho một sửa đổi; nó thường dùng khi tạo ra trang đổi hướng mới.
 • Chữ b đậm có nghĩa là sửa đổi do một robot máy tính thực hiện (một tài khoản có cờ bot), hoặc sửa đổi đó được một bảo quản viên cố tình ẩn đi.
 • Ký tự ! đậm có nghĩa là trang chưa được tuần tra. Để biết thêm thông tin xem bài Trợ giúp:Tuần tra sửa đổi.
 • Liên kết kế tiếp là liên kết đến phiên bản hiện tại của trang.
 • 01:14 có nghĩa là thời điểm tính theo UTC. Bạn có thể thay đổi thời gian sang múi giờ của bạn bằng cách dùng tùy chọn cá nhân - xem làm cách nào để thiết lập tùy chọn.
 • (+1,864) (thường có màu xanh khi +, hoặc đỏ khi -) là số byte được thêm hoặc bớt.
 • Đối với thành viên đã đăng nhập, liên kết kế tiếp là liên kết đến trang cá nhân của họ (thông thường là một liên kết trong, chuyển sang xem trang nếu trang đã tồn tại, sửa đổi trang nếu chưa có, hai loại này sẽ có hình dạng khác nhau). Đối với thành viên chưa đăng nhập, liên kết sẽ chỉ đến Đóng góp thành viên.
 • Một liên kết đến trang thảo luận thành viên (chỉ dấu có tồn tại hay chưa cũng tương tự).
 • Cuối cùng, đối với thành viên đã đăng nhập, là liên kết đến những đóng góp của thành viên đó.
 • Đối với di chuyển trang, sẽ có liên kết đến cả trang mới và cũ.

Những sửa đổi cũ hơn $wgRCMaxAge sẽ không được liệt kê trong thay đổi gần đây.

Tùy chọn

Thành viên đã đăng nhập có thể thiết lập tùy chọn để thay đổi cách Thay đổi gần đây hiển thị. Để xem trợ giúp về cách làm việc này, xem làm cách nào để đăng nhậpcách thiết lập tùy chọn cá nhân. Những tùy chọn có tác động đến trang thay đổi gần đây gồm:

 • Ẩn sửa đổi nhỏ trong thay đổi gần đây - nó sẽ ẩn tất cả các sửa đổi được các thành viên đã đăng nhập đánh dấu là sửa đổi nhỏ;
 • Sử dụng Thay đổi gần đây nâng cao - khi kích hoạt tùy chọn này, các sửa đổi sẽ được nhóm lại với nhau. Tùy chọn này sử dụng JavaScript, và không hoạt động trong mọi trình duyệt (xem m:Browser issues with MediaWiki). Xem Trợ giúp:Thay đổi gần đây nâng cao
 • Số ngày hiển thị trong thay đổi gần đây - Bạn có thể lựa chọn số ngày hiển thị mặc định trong trang Thay đổi gần đây.
 • Số sửa đổi hiển thị mặc định - Bạn có thể lựa chọn số thay đổi sẽ được hiển thị mặc định.

Xem các thay đổi từ thời điểm cụ thể

Nếu bạn đã tải thay đổi gần đây vào lúc, ví dụ, 23:58 tháng 6 16, 2024, nó sẽ cho bạn một liên kết "Xem các thay đổi gần đây bắt đầu từ 23:58 tháng 6 16, 2024", đưa ra những thay đổi mà bạn chưa xem. Để sử dụng liên kết này về sau, sau khi bạn đã sử dụng cửa sổ trình duyệt cho những việc khác, hoặc bạn đã tắt máy tính khi đang làm, bạn có thể hướng dẫn trình duyệt đánh dấu trang nó. Một cách khác, bạn có thể lưu trang với thay đổi gần đây.

Để lấy các thay đổi gần đây mà không chuẩn bị trước như ở trên, dùng:

//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Recentchanges&from=20240616235829

(định dạng yyyymmddhhmmss, giờ UTC).

Bạn có thể chép URL này vào thanh địa chỉ và thay đổi ngày giờ. Thiết lập "Số sửa đổi hiển thị mặc định" trong tùy chọn vẫn được áp dụng. Tính năng này không dùng cùng với "ẩn thành viên đã đăng nhập" được (xem phía dưới) trừ khi phải chỉnh sửa URL bằng tay.

Ẩn thành viên đăng nhập khỏi thay đổi gần đây

Đặc biệt:Thay đổi gần đây/hideliu là phiên bản thay đổi gần đây chỉ hiển thị những thay đổi của người dùng chưa đăng nhập. Nó có thể hữu ích cho những ai muốn tuần tra phá hoại. Các tính năng như xem thay đổi bắt đầu từ một thời điểm có thể dùng chung với tính năng hideliu, nhưng phải thay đổi URL bằng tay để thêm &hideliu=1. Ví dụ, nhấn vào thời điểm (như đã nói ở trên) sẽ đưa bạn đến url

//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Recentchanges&from=20240616235829

Bạn phải cần đổi nó thành

//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Recentchanges&from=20240616235829&hideliu=1

để xem thay đổi gần đây mà không có thành viên đã đăng nhập từ thời điểm này.

Bản ghi sửa đổi bị thay đổi hoặc bị mất đi

Sau khi một trang đã bị đổi tên (di chuyển), các sửa đổi trước đó, gồm có cả việc tạo trang, sẽ được hiển thị ở Thay đổi gần đây với tên mới.

Sau khi một trang bị xóa, các sửa đổi trước đó, gồm cả việc tạo trang, sẽ không còn hiển thị trong Thay đổi gần đây.

Về phương diện này Thay đổi gần đây không giống với nhật trình các sự kiện sửa đổi thực sự (cái sau có nghĩa là nếu điều gì đã xảy ra thì không thay đổi được nữa).

Tuy nhiên, một số dòng sửa đổi vẫn ở trong Thay đổi gần đây (miễn là nó còn hiển thị) nhưng không có lịch sử sửa đổi, danh sách theo dõi, sửa đổi liên quan hay đóng góp thành viên: khi di chuyển một trang sang trang đổi hướng, thì việc tạo trang đổi hướng đó chỉ có trong Thay đổi gần đây (và tất nhiên nếu nó đủ mới). Cụ thể, điều này áp dụng trong trường hợp đổi tên ngược về tên gốc, và sau đó đổi tới đổi lui.

Bot

Có thể hiện sửa đổi bot trong thay đổi gần đây bằng cách thêm &hidebots=0 vào url. Các bảo quản viên có thể đánh dấu một số sửa đổi là sửa đổi bot do đó tránh hiển thị chúng trong thay đổi gần đây mặc định. Xem Trợ giúp:Lùi sửa đổi để biết thêm chi tiết.

Web feed

Bản tin web (RSSAtom) dành cho thay đổi gần đây có thể có được bằng cách thêm "feed" (một trong các tham số có trong index.php) giá trị "rss" hoặc "atom", tức là bằng cách thêm "&feed=rss" hoặc "&feed=atom" vào URL của trang thay đổi gần đây. Nó sẽ cho ra khác cho một số sửa đổi, mỗi cái có một liên kết đến trang hiện tại. Tùy vào trình duyệt mà có thể sắp xếp theo tác giả.

Khác với lịch sử trang

Trong lịch sử trang, mỗi dòng đại diện cho một sửa đổi trong trang cho trước và phiên bản của nó.

 • "trước" tương tự với "khác" như giải thích ở trên
 • "hiện" là sự khác biệt giữa phiên bản này với phiên bản hiện tại, gồm tổng cộng tất cả các sửa đổi sau, gồm cả những sửa đổi không có trong lịch sử phiên bản này vì chúng được thực hiện sau khi tải trang

Các tính năng "hiện" và "trước" tương tự như trong Thay đổi gần đây nâng cao, ngoại trừ "hiện" ở dòng đầu tiên: nó không liên kết trong phiên bản lịch sử, còn trong Thay đổi gần đây nâng cao nó cho ra sự khác biệt tương ứng với sửa đổi cuối.

Xem thêm Trợ giúp:Tóm lược sửa đổi#Nơi xuất hiện tóm lược sửa đổi.

Xem thêm