Mở trình đơn chính

Trong tiếng Việt, từ Trứng cá có thể là: