"Một sự trừu tượng" là kết quả của quá trình tạo ra một khái niệm đóng vai trò như một danh từ siêu thể loại cho tất cả khái niệm bên dưới, và những sự liên kết cùng các khái niệm liên quan như nhóm, trường, hoặc thể loại.Trừu tượng còn được ví như một thứ khó hiểu "quá sức trừu tượng" một sự cầu kỳ nào đó hoặc khó hiểu, khó hình dung vì không có gì cụ thể cả. Hoặc dường như bạn đang bị lạc đề,bị quá khách rồi để rồi tạo cho não của mình cảm thấy khó hiểu càng dần càng chán nản

[1]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Suzanne K. Langer (1953), Feeling and Form: a theory of art developed from Philosophy in a New Key p. 90: "Sculptural form is a powerful abstraction from actual objects and the three-dimensional space which we construe... through touch and sight."

Liên kết ngoàiSửa đổi