Trực thăng nhiều cánh quạt

Trực thăng nhiều cánh quạt[1] là một khí cụ cánh quạt với hơn hai cánh quạt. Một lợi thế của máy bay trực thăng nhiều cánh quạt là các động cơ cánh quạt đơn giản cần thiết để kiểm soát chuyến bay.

e-volo, trực thăng nhiều cánh quạt điện tử có người lái đầu tiên.

Thương mạiSửa đổi

Công ty Amazon có dự án sử dụng trực thăng nhiều cánh quạt, 4 hay 8 cánh quạt, vào việc giao hàng tới tận nhà cho người mua hàng.[2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Máy bay không người lái: Chuyện không đơn giản. Truy cập 2015-06-11.
  2. ^ Công bố về dịch vụ chuyển hàng bằng trực thăng nhiều cánh quạt. Truy cập 2015-06-11.