Trai trong tiếng Việt có thể chỉ:

Xem thêmSửa đổi