Trang Mục vương

trang định hướng Wikimedia

Trang Mục Vương (chữ Hán:莊穆王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử ở khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa