Trang Thân vương

tước vị Thiết mạo tử vương nhà Thanh

Hòa Thạc Trang Thân vương (chữ Hán: 和碩莊親王; tiếng Mãn: ᡥᠣᡧᠣᡳ
ᠠᠮᠪᠠᠯᡳᠩᡤᡡ
ᠴᡳᠨ ᠸᠠᠩ
, Möllendorff: Hošoi ambalinggū cin wang, Abkai: Hoxoi ambalinggv qin wang) là tước vị Thân vương thế tập truyền đời nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Do được ban ân con cháu tập tước không bị giáng vị, Trang Thân vương trở thành một trong Thiết mạo tử vương.

Tái Huân - con trai thứ hai của Trang Hậu Thân vương Dịch Nhân

Khái quát

sửa

Thủy tổ của Trang vương phủ là Thạc Tắc - Hoàng ngũ tử của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực. Thuận Trị nguyên niên (1644), ông được phong tước Thừa Trạch Quận vương (承泽郡王), đến năm thứ 8 (1651), được tấn phong làm Thừa Trạch Thân vương (承泽亲王, tiếng Mãn: ᡥᠣᡧᠣᡳ
ᡴᡝᠰᡳᠩᡤᡝ
ᠴᡳᠨ ᠸᠠᠩ
, Möllendorff: Hošoi kesingge cin wang, Abkai: Hoxoi kesingge qin wang).

Năm thứ 11 (1655), ông qua đời, con trai trưởng là Bác Quả Đạc thừa tập tước vị, song được Thuận Trị Đế sửa lại phong hào thành "Trang" (莊). Bác Quả Đạc qua đời mà vô tự, nên Ung Chính Đế ra chỉ cho Hoàng thập lục tử của Thanh Thánh Tổ Khang Hi Hoàng đế - Dận Lộc nhập tự Trang vương phủ, từ đó tiếp tục kế tục tước vị.

Về vấn đề thế tập tước vị, sau khi Bác Quả Đạc qua đời, lúc ấy Trang vương phủ tiểu tông có bốn người:

Theo lý, cả bốn vị này đều có thể thừa kế Trang vương phủ đại tông, nhưng Thanh Thế Tông lại cho Dận Lộc kế tục, thật sự không hợp nguyên tắc. Điều này thể hiện việc Thanh Thế Tông đối với Quân công Vương thật sự không coi trọng.

Ý nghĩa phong hiệu

sửa

Phong hiệu "Thừa Trạch" của Thạc Tắc có Mãn ngữ là "kesingge", nghĩa là có ân, có tạo hóa. Phong hiệu "Huệ" của tiểu tông có Mãn ngữ là "fulehun", nghĩa là ân huệ. Kết hợp với xuất thân của Thạc Tắc có thể thấy được tước vị của một chi Trang vương phủ phần lớn là nhờ vào ân huệ mà không phải quân công. Sau khi cải hiệu thành "Trang" có Mãn ngữ là "tob", nghĩa là đoan chính.

Chi hệ

sửa

Thạc Tắc có tất cả 4 con trai, trong đó chỉ có trưởng tử Bác Quả Đạc và thứ tử Bác Ông Quả Nặc là do chính thất sinh ra, tam tử Nhăng Ngạch Bố là cho thứ thiếp sinh ra, còn tứ tử thì mất sớm. Vì vậy, đại tông cho Bác Quả Đạc kế thừa. Mà đích thứ tử Bác Ông Quả Nặc với tư cách là biệt tông cũng được phong tước vị trong Nhập bát phân là "Huệ Quận vương", Nhăng Ngạch Bố cũng được phong làm Phụ quốc Tướng quân.

Về sau, Bác Quả Đạc vô tự, con trai của Nhăng Ngạch Bố cũng vô tự, vì vậy hậu duệ của Thạc Tắc chính thức chỉ còn do một chi Bác Ông Quả Nặc kéo dài tiếp tục. Địa vị của một chi Bác Ông Quả Nặc cũng liên tục không ổn định, từ Thanh sơ đến trung hậu kỳ đều nhiều lần bị cách tước. Triều đình cũng vì đại tông của Trang vương phủ bị Tông thất Cận chi "đoạt đi" mà nhiều lần khoan dung với hậu duệ Bác Ông Quả Nặc, đó cũng là lý do tại sao một chi biệt tông này chỉ tập tước Phụng ân Tướng quân nhưng truyền thừa đến tận thời Thanh mạt.

Về phần Dận Lộc kế thừa đại tông, ông có tất cả 10 con trai, nhưng phần lớn đều mất sớm, chỉ còn lại thứ tử Hoằng Phổ, lục tử Hoằng Minh và bát tử Hoằng Dung. Cả 3 đều là do Trắc thất sinh ra, vì vậy đại tông do người lớn nhất là Hoằng Phổ kế thừa. Một chi Hoằng Phổ truyền thừa đến Dịch Tân thì bị cách tước, đại tông chuyển sang cho hậu duệ của Hoằng Dung kế thừa.

Kỳ tịch

sửa

Trang vương phủ từ khi phong kỳ, đến năm Thuận Trị nguyên niên (1644) mới được phân vào Tương Hồng kỳ. Khi ấy, đại kỳ chủ Tương Hồng kỳ là Khắc Cần Quận vương, tiểu kỳ chủ còn có Ni Kham (hậu duệ của Chử Anh), cả hai đều là Quân công Vương trước khi nhập quan. Cho nên Trang vương phủ chiếm giữ kỳ phần thật sự không nhiều.

Đến khi Dận Lộc kế tục tước vị, kỳ tịch phát sinh thay đổi. Hậu duệ của Thạc Tắc vốn được phân vào Tương Hồng kỳ đệ tứ tộc, mà Dận Lộc sau khi quá kế vẫn giữ nguyên tộc phân của Cận chi Tông thất, tức Hữu dực Cận chi Tương Hồng kỳ đệ tam tộc, một mình chiếm lĩnh một tộc. Vì vậy, một chi Trang vương phủ cũng chuyển từ Viễn chi sang Cận chi. Tình huống đồng nhất hậu duệ 2 tộc Cận - Viễn cũng là một trường hợp đặc biệt của triều Thanh.

Địa vị

sửa

Trang vương phủ nếu tính trong hàng Thiết mạo tử vương, luôn là thập phần xấu hổ. Trong số tám vị thời Thanh sơ, chỉ có Trang vương phủ thủy tổ là Trắc thất sở sinh, hơn nữa lại không có công trạng nào to lớn, nên không xứng hưởng Thái miếu, từ đó có thể thấy được địa vị không cao. Đến thời Thanh Cao Tông, Càn Long Đế cho rằng mạch tự của Thanh Thái Tông chiếm cứ hai kỳ, nếu trừ Túc vương phủ thì chỉ còn lại Trang vương phủ. Nhờ vậy Trang vương phủ mới có thể tiến vào hàng ngũ thừa kế võng thế. Lời xưa như thế, Trang vương phủ tuy không thể sánh được với các Vương phủ khác, nhưng cũng là một mặt ân phong tước Vương, thực lực vẫn không nhỏ, đặc biệt trong tám vị Thanh sơ đều là Viễn chi, chỉ có Trang vương phủ được sửa thành Cận chi. Hơn nữa, sau này Trang vương phủ cùng với Hoàng thất quan hệ càng thêm chặt chẽ, nên ở hàng tám vị Thiết mạo tử vương cũng là thập phần đặc thù.

Trang Thân vương

sửa

Thứ tự thừa kế Trang vương phủ. Số năm lần lượt là năm sinh, năm thừa tước, năm mất; in đậm là khoảng thời gian thụ tước:

 1. Thừa Trạch Dụ Thân vương Thạc Tắc (碩塞)
  1629 - 1644 - 1655
 2. Trang Tĩnh Thân vương Bác Quả Đạc (博果铎)
  1650 - 1655 - 1723
 3. Trang Khác Thân vương Dận Lộc (胤祿)
  1695 - 1723 - 1767
  Truy phong: Trang Thân vương Hoằng Phổ (1713 - 1743). Truy phong năm 1767.
 4. Trang Thận Thân vương Vĩnh Thường (永瑺)
  1737 - 1767 - 1788
 5. Trang Tương Thân vương Miên Khóa (绵课)
  1763 - 1788 - 1826
 6. Dĩ cách Trang Thân vương Dịch Tân (奕𧷨)
  1814 - 1826 - 1838 - 1860
 7. Trang Cần Thân vương Miên Hộ (绵护)
  1783 - 1838 - 1842
 8. Trang Chất Thân vương Miên Hoa (绵譁)
  1785 - 1842 - 1845
 9. Trang Hậu Thân vương Dịch Nhân (奕仁)
  1824 - 1846 - 1874
 10. Dĩ cách Trang Thân vương Tái Huân (载勋)
  1853 - 1875 - 1901
 11. Trang Cung Thân vương Tái Công (载功)
  1859 - 1902 - 1915
 12. Trang Thân vương Phổ Tự (溥绪)
  1882 - 1916 - 1933

Phả hệ Trang Thân vương

sửa
 • - Trang Thân vương
 • - Hoàng đế
 
 
Quá kế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thừa Trạch Dụ Thân vương
Thạc Tắc
1629 - 1644 - 1655
Thanh Thế Tổ
Thuận Trị
1638 - 1661
 
 
 
 
Trang Tĩnh Thân vương
Bác Quả Đạc
1650 - 1655 - 1723
Thanh Thánh Tổ
Khang Hi
1654 - 1722
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang Khác Thân vương
Dận Lộc
1695 - 1723 - 1767
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truy phong Trang Thân vương
Hoằng Phổ
1713 - 1743
Phụng ân Phụ quốc công
Hoằng Dung
1737 - 1806
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang Thận Thân vương
Vĩnh Thường
1737 - 1767 - 1788
Tam đẳng Phụng quốc Tướng quân
Vĩnh Kha
1738 - 1794
Phụ quốc Tướng quân
Vĩnh Phiên
1753 - 1789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang Tương Thân vương
Miên Khóa
1763 - 1788 - 1826
Trang Cần Thân vương
Miên Hộ
1783 - 1838 - 1842
Trang Chất Thân vương
Miên Hoa
1785 - 1842 - 1845
 
 
 
 
Dĩ cách Trang Thân vương
Dịch Tân
1814 - 1826 - 1838 - 1860
Trang Hậu Thân vương
Dịch Nhân
1824 - 1846 - 1874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dĩ cách Trang Thân vương
Tái Huân
1853 - 1875 - 1901
Trang Cung Thân vương
Tái Công
1859 - 1902 - 1915
 
 
Trang Thân vương
Phổ Tự
1882 - 1916 - 1933

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa