Trang vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Trang Vương)

Trang Vương (chữ Hán: 莊王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ hoặc phiên vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Trung Quốc Sửa đổi

Quân chủ Sửa đổi

Truy tôn Sửa đổi

Chư hầu Sửa đổi

Triều Tiên Sửa đổi

Việt Nam Sửa đổi

Trường hợp khác Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi