Trang vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Trang Vương)

Trang Vương (chữ Hán: 莊王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ hoặc phiên vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Trung Quốc sửa

Quân chủ sửa

Truy tôn sửa

Chư hầu sửa

Triều Tiên sửa

Việt Nam sửa

Trường hợp khác sửa

Xem thêm sửa