Trang bị quân sự của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant

Đây là danh sách của một số trang bị quân sự[1] sử dụng bởi Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL). Không phải của Quân đội Syria Tự do.

Trang bị nhỏSửa đổi

Súng trường tấn công.Sửa đổi

Tên Loại Số lượng Xuất xứ Ảnh Ghi chú
AK-47,AKM
AK-63,AMD-65
Zastava M70
Súng trường tự động kiểu 56
MPi-KM
Pistol Mitralieră model 1963/1965
Súng trường tấn công Unknown[2][nguồn không đáng tin?]   Liên Xô
  Trung Quốc
  Đông Đức


  Hungary
  Romania
  Yugoslavia
  Iraq|

  Commonly used
Type 81 assault rifle   Trung Quốc  
vz. 58[3] Số lượng nhỏ   Czechoslovakia   Cướp từ các kho vũ khí tại Iraq
SKS Súng trường bán tự động

  Soviet Union

  Cướp được ở Syria và Iraq
FB Tantal
FB Beryl
Selective fire assault rifle   Poland  
AK-74/AK-74M
AKS-74U
Selective fire assault rifle   Nga   Sử dụng giới hạn.
Bushmaster XM-15 Assault Rifle   Hoa Kỳ  
M16 rifle Selective fire rifle. Single and three shot burst. Unknown[2][nguồn không đáng tin?]   Hoa Kỳ   Lấy được từ Quân đội Iraq và Lực lượng cảnh sát Iraq
M4A1
(Giới hạn)[4]
Súng trường carbine   Hoa Kỳ   Lấy được từ Quân đội Iraq và Lực lượng cảnh sát Iraq
Norinco CQ[5] Assault rifle   Trung Quốc  
FN FAL[5] Battle rifle   Bỉ  
Heckler and Koch G3[5] Battle rifle   West Germany  

Súng tỉaSửa đổi

Name Type Quantity Origin Photo Notes
Dragunov SVD Designated marksman rifle 3000+[2][nguồn không đáng tin?]   Liên Xô  
PSL/FPK[6] Designated marksman rifle   Socialist Republic of Romania  
M14 EBR (Limited) Designated marksman rifle   Hoa Kỳ   Captured from Iraqi Army[7] (8:40 mins)[8]
Mosin–Nagant Sniper rifle   Liên Xô   Equipped with PU, PE, and modified PSO-1 scopes[9][10]
M99 Anti-materiel rifle [2][nguồn không đáng tin?]   Trung Quốc
M40A3 Sniper rifle   Hoa Kỳ  

Machine gunsSửa đổi

Name Type Quantity Origin Photo Notes
M240 machine gun general-purpose machine gun   Hoa Kỳ   Captured from Iraqi Army.
RPD Light machine gun [2][nguồn không đáng tin?]   Liên Xô  
RPK Light machine gun [2][nguồn không đáng tin?]   Liên Xô  
Type 73 Light machine gun   Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
PKM Squad automatic weapon [2][nguồn không đáng tin?]   Liên Xô   Most common belt-fed machine gun used
M249 light machine gun[11] Squad automatic weapon   Hoa Kỳ   Captured from Iraqi Army & Police
Type 80 general-purpose machine gun   Trung Quốc   Captured from Syrian Army
MG 42 general-purpose machine gun   Nazi Germany   Captured from Syrian stockpiles
Rheinmetall MG3 general-purpose machine gun [12]   West Germany  
NSV machine gun Heavy machine gun [2][nguồn không đáng tin?]   Liên Xô  
DShK Heavy machine gun [2][nguồn không đáng tin?]   Liên Xô
M2 Browning[13] Heavy machine gun   Hoa Kỳ   Captured from the Iraqi Army.

PistolsSửa đổi

Name Type Quantity Origin Photo Notes
Browning Hi-Power[14] Semi-automatic pistol   Bỉ  
Glock 17[15] Semi-automatic pistol   Áo  
Glock 19 Semi-automatic pistol   Áo  
Beretta M92[16] Semi-automatic pistol   Ý  
HS2000[16] Semi-automatic pistol   Croatia  
Walther P99[17] Semi-automatic pistol   Germany  
Makarov pistol Semi-automatic pistol   Liên Xô  
TT-33 Semi-automatic pistol   Liên Xô  
Ruger P-Series Semi-automatic pistol   Hoa Kỳ  

Explosives, anti-tank weapons, grenade launchers, and anti-aircraft launchersSửa đổi

Name Type Quantity Origin Photo Notes
IED Improvised explosive device Large Quantities   Islamic State of Iraq and the Levant   Most commonly used
M62 grenade Hand grenade   Hoa Kỳ Multiple caches[18]
RGD-5 Hand grenade   Liên Xô   Captured from Iraqi & Syrian stockpiles.
F1 Hand grenade   Liên Xô   Captured from Iraqi & Syrian stockpiles.
RPG-43 Anti-tank grenade   Liên Xô   Captured from Syrian army stockpiles.
AGS-17 Automatic grenade launcher [2][nguồn không đáng tin?]   Liên Xô  
RPG-7 Rocket propelled grenade launcher Large Quantities   Liên Xô   Commonly used
RPG-22 Rocket propelled grenade launcher   Liên Xô   [2][nguồn không đáng tin?]
RPG-29 Rocket propelled grenade launcher   Liên Xô   [2][nguồn không đáng tin?]
M79 Osa[19][20] Anti-tank rocket launcher   Nam Tư  
FN-6[21] MANPADS 1[22]   Trung Quốc Reportedly used on 3 October 2014 in Baiji to shoot down an Iraqi Mi‑35M helicopter.[21]
SA-7 Grail[21] MANPADS 8[22][23]   Liên Xô   "limited, aging stock"[23]
SA-16 Gimlet[24] MANPADS   Liên Xô  
SA-24 Grinch[24] MANPADS   Liên Xô  
MILAN[25] ATGM   Pháp  
BGM-71 TOW[26] Wire-guided anti-tank missile   Hoa Kỳ   Captured from FSA
9K115-2 Metis-M Wire-guided anti-tank missile   Nga  
9M133 Kornet[27] Wire-guided anti-tank missile   Nga  
HJ-8[28][29] Wire-guided anti-tank missile 120 mm   Trung Quốc   Supplied by Qatar.[30]
Hwaseong-Chong[22] MANPADS 1[22]   Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Towed armsSửa đổi

Towed artillerySửa đổi

Name Type Quantity Origin Photo Notes
ZU-23-2[31] Tổ hợp pháo phòng không 83[22][23]   Liên Xô   Usually mounted on technicals.[22]
AZP S-60[24] Pháo phòng không 21[22][23]   Liên Xô  
85 mm divisional gun D-44[22] Field gun 1[22]   Liên Xô  
122-mm howitzer D-30[31] Lựu pháo 2[23]   Liên Xô  
122 mm howitzer M1938 (M-30)[22] Lựu pháo 2[22]   Liên Xô  
D-74 122 mm field gun[22] Field gun 6[23]   Liên Xô
Type 59-1[31] Lựu pháo 34[22]   Liên Xô  
M198 Howitzer Lựu pháo Up to 52[32]   Hoa Kỳ   Captured from Iraqi Army
203 mm howitzer M1931 (B-4) Pháo More than 1   Liên Xô 1+ captured in Dayr Hafir
Ordnance QF 25-pounder Pháo More than 1   Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland  

VehiclesSửa đổi

Logistics and utility vehiclesSửa đổi

Name Type Quantity Origin Photo Notes
HMMWV 2300+[33][34][35][36][37]   Hoa Kỳ   Many captured from Iraqi Army. Main vehicle used by ISIS in SVBIED operations.
Technicals Hàng trăm tới hàng nghìn chiếc   ISIL   100's of variants exist, including SVBIED versions.
UAZ-469 Xeự 8[22][23]   Soviet Union   Đoạt được ở Iraq
Safir Xe bánh lốp quân sự   Iran Lấy từ Hezbollah.
Ural-4320 Xe vận tải 6x6 At least 50[38][39]   Soviet Union   Captured from Syrian Army

Tanks and armored fighting vehiclesSửa đổi

Name Type Quantity Origin Photo Notes
BMP-1 Xe chiến đấu bộ binh 25[22]   Liên Xô   Captured from the armies of Iraq and Syria. Also capture from other factions such as the SDF & the FSA.
MT-LB[40]
Xe chiến đấu bộ binh ~unknown[23]   Liên Xô  
BPM-97 Xe thiết giáp chở quân At least 1[38][39]   Russia   Captured from the Syrian Army
BRDM-2[22] Xe lội nước chở quân 6[22]   Liên Xô  
MRAP Xe thiết giáp chở quân 13[31]   Hoa Kỳ   Captured from the Iraqi Army and Police
M1117 Armored Security Vehicle Xe thiết giáp chở quân 17[23]   Hoa Kỳ   Captured from the Iraqi Army and Police
M113 APC Xe thiết giáp chở quân ~52[23]   Hoa Kỳ   Captured from the Iraqi[41] and the Egyptian Army
T-55/55MV/AM/AMV Tăng chiến đấu chủ lực At least 83[22][23][42]   Liên Xô   Captured from the Iraqi Army and Libyan militias. Many destroyed or captured by enemy forces.
T-72/72M/A/AV /TURMS-T/M1 TURMS-T Tăng chiến đấu chủ lực 22[22][23]   Liên Xô   Possibly captured from Syrian, Iraqi armies.
Leopard 2 Tăng chiến đấu chủ lực 1[43]-2[44]   Đức   Cướp từ quân Thổ Nhĩ Kì tại Iraq, toàn bộ đã bị tiêu diệt bằng hỏa lực trên không.
M1A1M Abrams Tăng chiến đấu chủ lực 1-2 (see Operators)[41]   Hoa Kỳ   Lấy từ Quân đội Iraq

Self-Propelled ArtillerySửa đổi

Name Type Quantity Origin Photo Notes
2S1 Gvozdika Self-propelled artillery 3 or 4[22][31]   Liên Xô   Captured from the Syrian army
ZSU-23-4 Shilka[24] Self-propelled anti-aircraft gun 3[22]   Liên Xô   Captured from Syrian army
BM-21 Grad[31] Multiple Rocket Launcher 11[22]   Liên Xô  

AircraftSửa đổi

Name Type Quantity Origin Photo Notes
MiG-21M/MF/bis/UM/FL Fighter Aircraft Unknown (1 operational)[22][23][45][46]   Liên Xô   Originally 3 in operational condition. The Syrian Air Force claimed to have shot down two of them.[47] Other airframes are in various states of disrepair and some of them were being overhauled at the time of their capture.
MiG-23 Fighter/Fighter Bomber Unclear   Liên Xô Unknown number observed over Al Jarrah airfield
L-39ZA Trainer/ground-attack aircraft 3[22][48]   Czechoslovakia   Originally 4. Captured by Jaysh al-Islam at the Jirah airfield in February 2013. One was subsequently destroyed during a SAAF bombing.[49] Two were repaired to airworthiness and shown taxiing during a propaganda video released by Jaysh al-Islam.[50] Unknown fate after the airfield's capture by ISIL.[49]
Mohajer 4 Drone and other military drones Drone (UAV) 6+[51][52][53][54][55]   Iran Some were captured from the Syrian Army and Iran. ISIL demonstrated the use of a reconnaissance drone in "Clanking of the Swords IV" (June 2014) and in October 2014 over Kobanî in the John Cantlie video and also in the Tabqah Air Base video. The three Drones in Syria were shot down over Kobanî by Kurdish forces defending the city,[56][57] and by the Syrian Army over an airbase.[55]
Improvised bombing and surveillance drones (mostly quadcopters)[58] Drone (UAV) 80+[58]   Islamic State Large numbers of originally civilian drones are used by ISIL, often heavily adapted to be used for bomb attacks, spy missions, propaganda, etc. These drones are mostly controlled by the Al Bara’ bin Malik Brigade, part of the aviation sector of the Islamic State’s Committee for Military Manufacturing and Development.[58]

WatercraftSửa đổi

ISIL has been using a mix of watercraft to transport fighters around the Tigris RiverEuphrates River and has been referred to as their unofficial riverine navy.[59]

US forces have come across small watercraft that can ply rivers to carry troops, equipment and some cases as floating IED.[59]

 • barges - for transport
 • skiffs
 • motorized vessels

Weapons productionSửa đổi

IS has an indigenous weapons industry. Their workshops can produce identical copies of the RPG-7SPG-9. In addition, they have developed an indigenous rocket launcher, which comes in four varieties. Two variants fire PG-9 munitions at short and long range. A third fires PG-7V munitions and the fourth fires an unspecified thermobaric munition. They also produce grenades to be fired from the muzzle of an AK pattern rifle or dropped from a drone. They also produce mortars rounds and rockets.[60][61]

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ http://www.businessinsider.com/isis-military-equipment-arsenal-2016?IR=T/#m198-howitzer-16
 2. ^ a ă â b c d đ e ê g h i “The Growing ISIS Arsenal, Pt. 1”. therightplanet.com. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2014.
 3. ^ “IRIA - ISIS Weapons and Ammunitions”. www.ir-ia.com. Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2017.
 4. ^ “New video message from The Islamic State: "Messages from the Fortified Strongholds #4 – Wilāyat Kirkūk". JIHADOLOGY. Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2015.
 5. ^ a ă â “How ISIL seized most of its weapons from Iraq military”. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2017.
 6. ^ “The Islamic State's Dragunov sniper rifles, in photos”. The Washington Post. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2015.
 7. ^ “New video message from The Islamic State: "The Confirmed News of the Defiance of the Mujāhidīn – Wilāyat Ṣalāḥ al-Dīn" - JIHADOLOGY”. JIHADOLOGY. Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2015.
 8. ^ “Islamic State launched attack near Amiriyat al Fallujah”. Threat Matrix. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2015.
 9. ^ “Islamic State kidnaps around 150 Assyrian Christians in Syria”. Threat Matrix. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2015.
 10. ^ “Islamic State advances near Kobane”. Threat Matrix. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2015.
 11. ^ “al-Ḥayāt Media Center presents a new video message from The Islamic State: "Message to Our People in Kurdistān". Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2015.
 12. ^ “What It's Really Like to Fight for the Islamic State” (bằng tiếng Arabic with English subtitles). At 01:55 the soldier in the front of the vehicle is armed with an MG3: VICE NEWS.Quản lý CS1: địa điểm (liên kết) Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 13. ^ https://www.youtube.com/watch?v=_JORa9kyrWg
 14. ^ “ISLAMIC STATE WEAPONS IN IRAQ AND SYRIA” (PDF). Conflict Armament Research. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 5 năm 2015. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2015.
 15. ^ Admin (16 tháng 3 năm 2015). “French schoolchildren recognising classmate in video amongst Islamic state terror cubs”. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 8 năm 2018. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2017.
 16. ^ a ă Iraq: Taking stock: The arming of Islamic State
 17. ^ http://www.ibtimes.co.uk/isis-iraq-syria-daesh-armed-dangerous-tanks-missiles-assault-rifles-153420
 18. ^ “Translation: Weapons and munitions dropped by American planes and landed in the areas controlled by the Islamic State”. YouTube. Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2014.
 19. ^ https://www.youtube.com/watch?v=RKVYP9G1DG0
 20. ^ Jeremy Bender (8 tháng 7 năm 2014). “As ISIS Routs The Iraqi Army, Here's A Look At What The Jihadists Have In Their Arsenal”. Business Insider. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2015.
 21. ^ a ă â Kirk Semple And Eric Schmitt (26 tháng 10 năm 2014). “Missiles of ISIS May Pose Peril for Aircrews in Iraq”. New York Times. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2014.
 22. ^ a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t “Vehicles and equipment captured and operated by the Islamic State inside Syria”. Oryx Blog. 10 tháng 11 năm 2014. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2016.
 23. ^ a ă â b c d đ e ê g h i k “Vehicles and equipment captured and operated by the Islamic State inside Iraq”. Oryx Blog. 22 tháng 11 năm 2014. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2016.
 24. ^ a ă â b “The Growing ISIS Arsenal, Pt. 2”. therightplanet.com. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 4 năm 2015. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2015.
 25. ^ https://www.youtube.com/watch?v=wjXFBpYY1SI
 26. ^ “Islamic State uses US-made anti-tank missile near Damascus”. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2015.
 27. ^ https://www.youtube.com/watch?v=zsKdt-eMGI8
 28. ^ https://www.youtube.com/watch?v=XC5Ukrq5cp8
 29. ^ Oryx. “Footage of HJ-8 in the hands of Syrian rebels”. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2014.
 30. ^ “The HJ-8, a new weapon on the Syrian battlefield”. Oryx Blog. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2014.
 31. ^ a ă â b c d “As ISIS Continues To Gain Ground, Here's What The Militants Have In Their Arsenal”. Business Insider. 17 tháng 11 năm 2014.
 32. ^ “ISIL captures 52 U.S. made howtizers”. The Washington Times. 15 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2014.
 33. ^ “Iraq crisis: UN 'deplores' militants' capture of cities”. 12 tháng 6 năm 2014. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2014.
 34. ^ “PM Says Iraq Lost 2,300 Humvee Armored Vehicles in Mosul”. 31 tháng 5 năm 2015. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2014.
 35. ^ “Isis declares caliphate in Iraq and Syria”. 30 tháng 6 năm 2014. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2014.
 36. ^ “Iraq crisis: Isis jihadists 'seize Saddam Hussein's chemical weapons stockpile' – live”. 19 tháng 6 năm 2014. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2014.
 37. ^ “ISIS Attack and capture US Humvees”. 17 tháng 6 năm 2014. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2014.
 38. ^ a ă “WorldOnAlert on Twitter”. Twitter. Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2016.
 39. ^ a ă “WorldOnAlert on Twitter”. Twitter. Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2016.
 40. ^ “ISIS holds military parade in Mosul”. Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2014.
 41. ^ a ă “Isis's Weapon Inventory Grows”. Daily Sabah. 7 tháng 8 năm 2014.
 42. ^ “IS seizes Libya airbase after Misrata forces pull out”. Middle East Eye. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 5 năm 2015. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2015.
 43. ^ Moritz Baumstieger (23 tháng 12 năm 2016). “Deutsche Leopard-Panzer in den Händen der IS-Miliz”. Süddeutsche Zeitung. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2016.
 44. ^ “Syrian War Report – December 23, 2016: ISIS Turns Turkish Forces Back Near Al-Bab, Seizes Leopard Tanks”. South Front. 23 tháng 12 năm 2016. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2016.
 45. ^ “BBC News – Islamic State 'training pilots to fly fighter jets'. BBC News.
 46. ^ “Isis Syria News: Iraqi Pilots 'Training Isis Fighters' to Fly Captured Planes”. International Business Times UK.
 47. ^ “Syria says shoots down two of three Islamic State jets”. Reuters. 22 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2014.
 48. ^ “Photos from SyAAF KSHESH AFB (Part IIII)”. Oryx Blog. 22 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2016.
 49. ^ a ă “Jaish al-Islam's own Air Force?”. Oryx Blog. 3 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2016.
 50. ^ “2014-05-02 تقرير عن سيطرة الثوار على طائرات لنظام الأسد”. YouTube. 2 tháng 5 năm 2014.
 51. ^ “Now ISIS has drones?”. CNN. 24 tháng 8 năm 2014.
 52. ^ “Footage From an ISIS Drone”. NYTimes.com – Video. 30 tháng 8 năm 2014. Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2014.
 53. ^ “In bizarre new video, Islamic State hostage gives tour of Kobane”. Washington Post.
 54. ^ “ISIS: We Nabbed an Iranian Drone”. The Daily Beast. Truy cập ngày 23 tháng 12 năm 2014.
 55. ^ a ă Leith Fadel. “ISIS Drone Downed by the Syrian Army at Kuweires Airbase in Aleppo”. Al-Masdar News. Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2015.
 56. ^ “تقدم حذر للوحدات الكردية، بعد انسحاب "الدولة الإسلامية" من سوق الهال وأجزاء واسعة من المربع الحكومي الأمني في عين العرب "كوباني". Syrian Observatory for Human Rights. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2014.
 57. ^ “YPG shoot down two exploration drones of the ISIS - FLASH - ANF”. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 1 năm 2015. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2015.
 58. ^ a ă â Eric Schmitt (31 tháng 1 năm 2017). “Papers Offer a Peek at ISIS' Drones, Lethal and Largely Off-the-Shelf”. The New York Times.
 59. ^ a ă Browne, Ryan. “ISIS has a navy? The US is sinking it”. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2017.
 60. ^ http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-islamic-state-weapons-manufacturing-rockets-bombs-ammunition-iraq-factories-mosul-mortars-a7473321.html%3Famp
 61. ^ https://southfront.org/a-detailed-look-at-isis-weapons-production-in-iraqi-city-of-mosul-many-photos/