Trans

trang định hướng Wikimedia

Trans là một danh từ hoặc tiếp đầu ngữ trong tiếng Latin có nghĩa là: "ngang qua", "vượt ra ngoài", hoặc "ở phía đối diện".

Trans có thể là:

Xem thêmSửa đổi