Nhà triết học

người có kiến ​​thức sâu rộng về triết học
(Đổi hướng từ Triết gia)

Nhà triết học, hay triết gia, triết nhân là người nghiên cứu về triết học, có đóng góp cho sự phát triển của triết học.[1] Theo lịch sử triết học và theo phân chia vùng, người ta phân chia thành các nhà triết học phương Đôngtriết học phương Tây.

Triết gia Xôcrat chuẩn bị uống thuốc độc theo lệnh của tòa án. Họa phẩm của Jacques-Louis David, đặt tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Hoa Kỳ).

Danh sách một số các triết gia nổi tiếng sửa

Phương Đông: sửa

Phương Tây: sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Bertrand Russell (1946). Lịch sử triết học phương Tây [A History of Western Philosophy]. Đảo Anh: George Allen and Unwin Ltd. tr. 10. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2016 – qua Internet Archive.

Liên kết ngoài sửa