Triệu Duy Hiến (赵惟宪; 979 - 1016), là Bắc Tống tôn thất, đích tôn tử của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn, con trai thứ hai của Tần Khang Huệ vương Triệu Đức Phương.

Triệu Duy Hiến
赵惟宪
Thông tin chung
Tước hiệuAnh Quốc công (英国公)
Thân phụTriệu Đức Phương (赵德芳)
Thân mẫuTiêu thị (焦氏)
Sinh979
Mất1016

Gia thấtSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

  • Tống thị (宋氏; ? - 1010)
  • Hòa thị (和氏; 911 - 1046), cháu gái Hòa Ngưng (和凝), phong Từ Quốc phu nhân (徐国夫人)

Dòng dõiSửa đổi

  • Triệu Tùng Thức (赵从式), phong An Định Quận vương → Vinh vương (荣王).
  • Triệu Tùng Nhung (赵从戎), Nội điện Sùng ban.
  • Triệu Tùng Úc (赵从郁), Tân Hưng hầu (新兴侯), Hữu ban Điện trị, Tả truân vệ Đại tướng quân, Văn Châu Thứ sử.
  • Triệu Tùng Diễn (赵从演), Lễ Tân phó sứ.
  • Triệu Tùng Giới (赵从戒), Nội điện Sùng ban.
  • Triệu Tùng Thực (赵从湜), Nội điện Sùng ban.
  • Triệu Tùng Bí (赵从贲), Cung phụng quan.

Tham khảoSửa đổi