Triệu Thiện Chính

vua Nam Chiếu, hoàng đế Đại Thiên Hưng

Triệu Thiện Chính (thế kỷ 10), vị vua sáng lập đồng thời cũng là vị vua duy nhất của vương quốc chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi trong lịch sử Vân NamĐại Thiên Hưng.

Đại Thiên Hưng Điệu Khang Đế
大天興悼康帝
Hoàng đế Nam Chiếu
Hoàng đế Đại Thiên Hưng
Trị vì928929
Tiền nhiệmĐại Trường Hòa Cung Huệ Đế (Đại Trường Hòa)
Kế nhiệmĐại Nghĩa Ninh Túc Cung Đế (Đại Nghĩa Ninh)
Thông tin chung
Tên thật
Triệu Thiện Chính (趙善政)
Niên hiệu
Tôn Thánh (尊聖): 928 - 929
Thụy hiệu
Điệu Khang hoàng đế (悼康皇帝)
Tôn giáoPhật giáo

Triệu Thiện Chính nguyên là thanh bình quan (tể tướng) của vương quốc Đại Trường Hòa. Năm 928, Đông Xuyên tiết độ sứ Dương Càn Trinh cùng Triệu Thiện Chính giết Cung Huệ hoàng đế Trịnh Long Đản, và Triệu Thiện Chính tự lập làm hoàng đế, đổi tên nước thành Đại Thiên Hưng (còn gọi là Hưng Nguyên), đổi niên hiệu thành Tôn Thánh. Nhà nước Đại Thiên Hưng tồn tại trong 10 tháng. Năm sau, Dương Càn Trinh phế Triệu Thiện Chính để tự lập làm hoàng đế, đổi tên nước thành Đại Nghĩa Ninh. Thụy hiệu của Triệu Thiện Chính là Điệu Khang hoàng đế.

Tham khảo sửa

Triệu Thiện Chính
Hoàng đế Đại Thiên Hưng
Sinh: , ? Mất: ,  ?
Tước hiệu
Chức vụ mới
Thành lập triều đại
Hoàng đế Đại Thiên Hưng
928-929
Kế nhiệm
Không có
Tiền nhiệm
Cung Huệ hoàng đế
(Đại Trường Hòa)
Hoàng đế Nam Chiếu
928-929
Kế nhiệm
Túc Cung hoàng đế
(Đại Nghĩa Ninh)