Tribulus

trang định hướng Wikimedia

Tribulus có thể là: