Trinh Ý Công Chúa (chữ Hán:貞懿公主) là thụy hiệu của một số vị công chúa trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa