Trinh Đế (chữ Hán:貞帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ ở phương đông.

Danh sách sửa

  • Minh Trinh Đế (gọi tắt theo thụy hiệu dài Sùng Thiên Khế Đạo Anh Duệ Cung Thuần Hiến Văn Cảnh Vũ Uyên Nhân Ý Hiếu Trinh Hoàng Đế)
  • Mạc Trinh Đế (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hoài Nghị Minh Huấn Trinh Hoàng Đế)

Xem thêm sửa