Trinh Bá

trang định hướng Wikimedia

Trinh Bá (chữ Hán: 貞伯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu và khanh đại phu.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa