Trinh công

(Đổi hướng từ Trinh Công)

Trịnh Công (chữ Hán: 貞公) là thụy hiệu của một số vị quốc công, quận công, huyện công hoặc hương công trong lịch sử chế độ quân chủkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa