Trinh Huệ Ông Chúa (chữ Hán:貞惠翁主) là thụy hiệu của một số vị Ông chúa trong lịch sử bán đảo Triều Tiên thời phong kiến.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa