Trinh Thế Tử (chữ Hán:貞世子) là thụy hiệu của một số vị Thế tử trong lịch sử khu vực Á Đông dưới chế độ quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa