Trinh Thục Hoàng hậu

(Đổi hướng từ Trinh Thục hoàng hậu)

Trinh Thục Hoàng Hậu (chữ Hán:贞淑皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi