Tripoli (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tripoli là thủ đô của Libya.

Tripoli hay Tripolis còn có thể chỉ:

Khu định cư

sửa

Các địa danh khác

sửa

Cách dùng khác

sửa

Xem thêm

sửa