Tripoli (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tripoli là thủ đô của Libya.

Tripoli hay Tripolis còn có thể chỉ:

Khu định cư sửa

Các địa danh khác sửa

Cách dùng khác sửa

Xem thêm sửa