Mở trình đơn chính
Tro từ gỗ cháy

Tro hay gio hay tro tàn hay tàn tro là phần chất rắn tàn dư sau khi lửa cháy hết.[1] Nó là khái niệm chỉ tất cả tàn dư (mà không phải dung dịch nướcchất khí) sau khi một vật bốc cháy. Giống như xà phòng, tro là một chất có tính tẩy trùng.[2] Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo có thể dùng tro hoặc cát để vệ sinh nếu không có xà phòng.[3]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “the definition of ash”. www.dictionary.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2018. 
  2. ^ Howard et al. 2002: Healthy Villages A guide for communities and community health workers. CHAPTER 8 Personal, domestic and community hygiene. WHO. Truy cập Oct. 2014. http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/settings/hvchap8.pdf
  3. ^ WHO 2014: Water Sanitation Health. How can personal hygiene be maintained in difficult circumstances? Accessed Oct. 2014 http://www.who.int/water_sanitation_health/emergencies/qa/emergencies_qa17/en/

Liên kết ngoàiSửa đổi