Trung điểm

Điểm nằm trên đoạn thẳng, chia đoạn thẳng đó thành 2 đoạn bằng nhau

Trung điểmđiểm nằm chính giữa đoạn thẳng, chia đoạn thẳng ra làm hai đoạn dài bằng nhau.

Trung điểm của đoạn thẳng từ (x1, y1) đến (x2, y2)

Công thức để xác định trung điểm của một đoạn thẳng trên một mặt phẳng Euclid nối điểm (x1, y1) và (x2, y2) là

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa