Trung đoàn 18, Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung đoàn 18 là 1 trong 3 Trung đoàn chủ lực của Sư đoàn bộ binh 325, Trung đoàn nằm ở phía Đông bắc của Huyện Lục Ngạn, Trung đoàn có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trải qua hơn 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành Trung đoàn đã đạt được nhiều thành tích to lớn trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Tham khảoSửa đổi