Trung Hiếu Công (chữ Hán:忠孝公) là thụy hiệu của một số vị quốc công, quận công, huyện công hay hương công trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Bắc Chu Tiều Trung Hiếu Công Vũ Văn Kiệm (sau được tiến phong làm Trung Hiếu Vương, thường gọi tắt là Hiếu Công hoặc Hiếu Vương)
  • Đường triều Tuân Trung Hiếu Công Vi Trắc

Xem thêm sửa