Mở trình đơn chính

Trung Hoa Dân quốc (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trung Hoa Dân quốc là danh xưng quốc gia của các chính quyền trong lịch sử Trung Hoa như sau: