Mở trình đơn chính

Trung Tông (中宗) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam, Trung Quốc, và Triều Tiên.

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

Triều TiênSửa đổi