Trung Tông

trang định hướng Wikimedia

Trung Tông (中宗) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam, Trung Quốc, và Triều Tiên.

Việt Nam

sửa

Trung Quốc

sửa

Triều Tiên

sửa

Xem thêm

sửa