Trung vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Trung Vương)

Trung Vương (chữ Hán: 忠王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hoặc thân vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Thụy hiệu sửa

Tước hiệu sửa

Xem thêm sửa