Trung dung

trang định hướng Wikimedia

Cụm từ Trung Dung có thể có một trong các nghĩa sau:

  • Sách Trung Dung, một trong 4 cuốn của bộ Tứ Thư
  • Đạo trung dung, cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập.