Truyền hình mặt đất

Truyền hình mặt đất là phương thức phát sóng ti vi mà trong đó tín hiệu được truyền bằng sóng radio từ một trạm phát của đài truyền hình trên mặt đất đến thiết bị thu qua ăng-ten.[1][2][3][4]

Ăng-ten trong nhà dùng cho thu sóng
truyền hình mặt đất

Tham khảo sửa

  1. ^ “The Color Revolution: Television In The Sixties”. TVObscurities. ngày 15 tháng 2 năm 2005. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2017.
  2. ^ Mick Hurbis-Cherrier (2007). “NTSC Broadcast Standards” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 9 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2017.
  3. ^ “About ATSC”. Advanced Television Systems Committee. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2017.
  4. ^ “ATSC Standards”. Advanced Television Systems Committee. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2017.

Liên kết ngoài sửa