Truyền thông gia đình

trang định hướng Wikimedia

Truyền thông gia đình hay truyền thông tại gia (tiếng Anh: Home media) ý chỉ các phương tiện truyền thông được dùng cho việc ghi thông tin, sao chép, chuyển giao và phát lại rất nhiều các dạng thông tin và hình thức giải trí ngay tại nhà. Nó có thể là: