Ổ cứng lưu trữ thông tin ở dạng nhị phân và do đó được coi là một loại phương tiện kỹ thuật số vật lý.

Truyền thông kỹ thuật số (tiếng Anh: digital media) là bất kỳ phương tiện truyền thông nào được mã hóa ở định dạng máy đọc được.[1] Truyền thông kỹ thuật số có thể được tạo, xem, phân phối, sửa đổi và bảo quản trên các thiết bị điện tử kỹ thuật số.

Truyền thông kỹ thuật sốSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi

  • Ramón Re Richt, Annika Richterich, Pablo Abend, Mathias Fuchs, Karin Wenz (chủ biên.), Digital Culture & Society.
  • ^ “Digital Media” (PDF). Technology Brief. University of Guelph. Tháng 9 năm 2006. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2014.