Mở trình đơn chính

Truyền thuyết, huyền thoại ở Phú Yên

Phú Yên có rất nhiều câu chuyện truyền thuyết và huyền thoại gắn liền với lịch sử hơn 500 năm của minh. Phú Yên còn có mối quan hệ văn hóa đến Bình ĐịnhKhánh Hòa, nên trong các truyền thuyết và huyền thoại cũng có sự giao thoa với các vùng trên.

Một số truyện tiêu biểuSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi