Truyện slash

Một dạng fan fic

Truyện slash là một dạng fan fiction tập trung vào mối quan hệ tình cảm hoặc tình dục giữa các nhân vật giả tưởng có cùng giới tính.[1][2]

Dấu gạch chéo (slash) mang tính biểu tượng, được dùng để phân tách hai cái tên trong việc ghép cặp lãng mạn, mà từ đó tên gọi "truyện slash" ra đời.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Bacon-Smith, Camille. "Spock Among the Women." New York Times Sunday Book Review, ngày 16 tháng 11 năm 1986.
  2. ^ Norman Bryson; Michael Ann Holly & Keith P. F. Moxey (1994). “Feminism, Psychoanalysis, and Popular Culture”. Visual Culture: Images and Interpretations. Nhà xuất bản Đại học Wesleyan. tr. 304–305. ISBN 978-0-8195-6267-8.

Đọc thêmSửa đổi