Mở trình đơn chính

Tuân tần Quách thị (chữ Hán: 恂嫔郭氏; ? - 1761), cũng gọi Hoắc Thạc Đặc thị (霍碩特氏), là một phi tần của Thanh Cao Tông Càn Long Hoàng đế.

Thanh Cao Tông Tuân tần
清高宗恂嫔
Càn Long Đế tần
Thông tin chung
Phu quânThanh Cao Tông
Càn Long Đế
Tước hiệu[Thường tại; 常在]
[Quý nhân; 貴人]
[Tần; 嫔]
(truy phong)
Thân phụÔ Ba Thập
Sinh?
Mất1761
Tử Cấm Thành, Bắc Kinh
An tángPhi viên tẩm, Dụ lăng

Tiểu sửSửa đổi

Tuân tần Quách thị, nguyên gọi Hoắc Thạc Đặc thị (霍碩特氏), sau sách văn của Thanh cung gọi thành [Quách thị], là người Mông Cổ, sinh nhật của bà là ngày 24 tháng 12 (âm lịch), nhưng không rõ sinh năm bao nhiêu. Bà là con gái Đài cát Ô Ba Thập (烏巴什), chức vị Đài cát là một tước danh của một bộ phận quý tộc Mông Cổ, cho nên có thể thấy Quách thị là một công chúa của một bộ tộc, xuất thân quyền quý. Thời gian Quách thị nhập cung không rõ, chỉ biết được sung vào hàng Quan nữ tử, được giao cho Thuần Quý phi dạy dỗ cung quy.

Năm Càn Long thứ 24 (1759), ngày 19 tháng 6 (âm lịch), Quan nữ tử Quách thị được sách phong làm Thường tại. Đồng thời, Bái Nhĩ Cát Tư thị do Kế Hoàng hậu dạy dỗ cũng được phong làm Quý nhân. Sang ngày 7 tháng 7 (âm lịch) cùng năm, Càn Long Đế tổ đi đến Tị Thử Sơn Trang, tổ chức lễ cầu Chức Nữ, Quách Thường tại cũng tham gia. Đến ngày 16 tháng 8, Thuần Quý phi bị bệnh, mệnh Tam a ca Vĩnh Chương đưa về Bắc Kinh, Quách Thường tại ở lại hầu hạ Càn Long Đế[1].

Năm Càn Long thứ 25 (1760), ngày 25 tháng 6 (âm lịch), Quách thị tấn phong Quý nhân, cụ thể ngày tấn phong không rõ. Thật ra điều này cũng thường thấy đối với hậu cung triều Thanh, do từ dưới tước Tần thì hậu phi chỉ nhận chỉ dụ rồi thăng đãi ngộ mà không làm lễ tấn phong.

Năm Càn Long thứ 26 (1761), ngày 17 tháng 7 (âm lịch), Quách thị theo đoàn tùy hầu Càn Long Đế đến Nhiệt Hà[2]. Cùng năm, ngày 26 tháng 8 (âm lịch), Quý nhân Quách thị mất do bị bệnh cấp tính. Sang ngày 27 tháng 8, bộ Lễ được dụ làm tang lễ cho Quách thị theo tước Tần[3], do đó theo thông lệ nghỉ triều 2 ngày, Tông thất mặc áo trắng 2 ngày. Sang ngày 4 tháng 9, phụng chỉ truy tặng Quý nhân Quách thị làm [Quách tần; 郭嬪][4].

Truy phongSửa đổi

Sang năm Càn Long thứ 27 (1762), ngày 29 tháng 4 (âm lịch), kim quan của Quách tần được phụng an, sau cùng táng vào Phi viên tẩm trong Dụ lăng với người từng giáo dưỡng bà là Thuần Huệ Hoàng quý phi. Sang tháng 5, chính thức tế văn, truy tặng Quách tần làm [Tuân tần; 恂嫔].

Sách văn viết:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ 《乾隆至嘉慶年添減底檔》 六月十九日敬事房首領楊雙全傳說皇后學規距女子封伊貴人冬例日用紅羅炭五斛、黑炭二十五斛、米四十斛、夏例日用黑炭十八斛,本日敬事房首領楊雙全傳說,純貴妃學規距女子封郭常在,冬例日用黑炭二十斛,米二十斛,夏例日用黑炭十斛。
  2. ^ 《撥用行文底簿》: 乾隆二十六年七月十七日,皇帝外出哨鹿,同行后妃有:皇后、令貴妃、舒妃、豫嬪、郭貴人、伊貴人、瑞貴人、和貴人,八月二十七日郭貴人事出。
  3. ^ 二十七日乾隆帝谕: “郭贵人薨逝,著追册为嫔。所有一应典礼,该衙门照例办理”
  4. ^ 《移會》:禮部為請,旨事祠恭司案呈準總管內務府掌儀司文稱,郭嬪於本月二十六日辰時薨逝,應抄錄原奏行文貴部查照辦理等因前來相應抄錄原奏移會內閣典籍廳遵照可也須至移會者。