Tun

trang định hướng Wikimedia

TUN hay tun có thể chỉ:

Khoa học và công nghệSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Nghĩa khácSửa đổi

Tun (tước hiệu Malaysia)