Tupi là một đô thị hạng 1 ở tỉnh South Cotabato, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 53.440 người trong 11,049 hộ.

Bản đồ của South Cotabato với vị trí của Tupi
Bản đồ của South Cotabato với vị trí của Tupi

Các đơn vị hành chính sửa

Tupi được chia thành 15 barangay.

 • Acmonan
 • Bololmala
 • Bunao
 • Cebuano
 • Crossing Rubber
 • Kablon
 • Kalkam
 • Linan
 • Lunen
 • Miasong
 • Palian
 • Poblacion
 • Polonuling
 • Simbo
 • Tubeng

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:South Cotabato