Turbo

trang định hướng Wikimedia

Turbo phần lớn chỉ động cơ tăng áp và cũng chỉ: