Tuyên đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Tuyên Đế)

Tuyên Đế (chữ Hán: 宣帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa