Tuyên Tổ

trang định hướng Wikimedia

Tuyên Tổ (chữ Hán 宣祖) là thụy hiệu của một số vị vua ở Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa