Tuyên vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Tuyên Vương)

Tuyên Vương (chữ Hán: 宣王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ, phiên vương, thân vương hoặc quận vương trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Trung Quốc sửa

Quân chủ sửa

Đại thần sửa

Chư hầu sửa

Dân thường sửa

Việt Nam sửa

Tên người sửa

Xem thêm sửa