Tuyên hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Tuyên Hoàng Hậu (chữ Hán:宣皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu hoặc hoàng hậu họ Tuyên trong lịch sử chế độ quân chủkhu vực Á Đông.

Thụy hiệu sửa

Hoàng hậu họ Tuyên sửa

Xem thêm sửa