Tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳ

Mười sửa đổi đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kì

Tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳ là 10 tu chính án đầu tiên cho Hiến pháp Hoa Kỳ. Các tu chính án này đã được James Madison đưa ra trong một loạt các tu chính án hiến pháp vào năm 1789 tại Đại hội thứ nhất. Mười tu chính án này đã được phê chuẩn và trở thành Đạo luật Nhân quyền (hay Mười điều khoản về nhân quyền của Hiến pháp Mỹ) vào năm 1791. Các tu chính án này hạn chế quyền lực của Chính phủ liên bang, bảo vệ quyền của tất cả công dân, những người sinh sống và khách trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong các quyền được liệt kê mà các tu chính án này đảm bảo có: tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do tôn giáo; quyền được mang vũ khí của người dân; tự do hội họp; tự do kiến nghị; và các quyền không bị lục soát và tịch thu vô lý; không bị hình phạt tàn bạo và bất bình thường; và tự buộc tội do bị ép buộc. Tuyên ngôn nhân quyền cũng hạn chế quyền của Quốc hội bằng cách cấm Quốc hội ban hành luật về thành lập tôn giáo và bằng cách cấm Chính phủ liên bang tước quyền sống, quyền tự do hay tài sản của bất cứ người nào mà không thông qua tố tụng pháp luật.

Tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳ
Hình bản Tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳtừ Cục Quản trị Kỷ lục và Văn khố Quốc gia Hoa Kỳ
Được viết1791
Nơi lưu giữCục Quản trị Kỷ lục và Văn khố Quốc gia
Tác giảJames Madison
Mục đíchMột bản đạo luật nhân quyền của Hoa Kỳ

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

Tham khảo sửa

  • Irving Brant; The Bill of Rights: Its Origin and Meaning (1965) online version Lưu trữ 2009-02-13 tại Wayback Machine
  • Ronald Hoffman and Peter J. Albert, eds. The Bill of Rights: Government Proscribed. University Press of Virginia for the United States Capitol Historical Society, 1997. 463 pp. ISBN 0-8139-1759-X essays by scholars
  • Kathleen Krull. A Kid's Guide to America's Bill of Rights (1999), 224 pp
  • Robert Allen Rutland; The Birth of the Bill of Rights, 1776–1791 University of North Carolina Press, (1955) online Lưu trữ 2009-02-13 tại Wayback Machine
  • Schwartz, Bernard, Roots of the Bill of Rights, New York: Chelsea House: distributed by Scribner, 1980. Five volume paperback edition of the two volume The Bill of Rights: a Documentary History, published in by Chelsea House in 1971.
  • Spaeth, Harold J.; and Smith, Edward C. (1991). HarperCollins College Outline: The Constitution of the United States (13th ed.). New York: HarperCollins. ISBN 0-06-467105-4.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  • Labunski, Richard. James Madison and the Struggle for the Bill of Rights (2008)

Liên kết ngoài sửa

Trang web Chính phủ Hoa Kỳ sửa

Tư liệu liên quan sửa

Tư liệu lịch sử và phân tích sửa